โอกาสผลักดันสิทธิเครื่องแต่งกายตามเพศสภาพ

แวดวง “การศึกษา” เราเห็นประกาศของ กทม. ให้นักเรียนในสังกัด ใส่ชุดไปรเวทสัปดาห์ละ 1 วัน รวมถึงไว้ผมอิสระ ขณะที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุมัติให้บัณฑิตสามารถแต่งกายตามเพศสภาพ ด้วยชุดครุยวิทยฐานะ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ แบบไร้เงื่อนไข

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active