อนุญาต “ทนายหญิง” ใส่กางเกงว่าความได้

พูดถึงการขับเคลื่อนเพื่อยุติการเลือกปฏิบัติ ที่ดูจะเห็นชัดเป็นรูปธรรมมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมา ก็คือการแก้ไขให้“ชุดเครื่องแบบ” รองรับเพศสภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแวดวงการศึกษา ล่าสุดทสภาทนายความ ก็ออกประกาศแก้ไขข้อบังคับนี้ด้วยเช่นกัน

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active