ฝ่าอุปสรรคภาษีที่ดิน เดินต่อ ‘โฉนดชุมชน’

‘บ้านคลองโยง’ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม กลายเป็นรูปธรรม การแก้ปัญหาที่ดินให้ประชาชนด้วย ‘โฉนดชุมชน’ พื้นที่แรก ของประเทศไทย มาตั้งแต่ปี 2554

.

จนมาถึงวันนี้ที่โฉนดชุมชน ถูกสั่นคลอนจากความย้อนแย้งของ ‘กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2562’

.

โฉนดชุมชนบ้านคลองโยง กว่า 1,800 ไร่ อยู่ในมือของสหกรณ์ กำลังถูกตีความ เป็นที่ดินแปลงใหญ่ โดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังหลักล้าน ท่ามกลางเสียงทักท้วง ของนักวิชาการ และ ชาวบ้าน ว่า ไม่สอดคล้องตามเจตนารมย์ของกฎหมาย ทั้ง ๆ ที่เป็นพื้นที่จัดการที่ดินรูปแบบพิเศษตามนโยบายรัฐ

.

The Active ชวนฟังมุมมอง ‘อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ’ อดีตนายกรัฐมนตรี เปิดใจในฐานะอดีตรัฐบาล ที่ผลักดันโฉนดชุมชนสำเร็จ ทำไมอดีตนายกฯ จึงเชื่อว่า “จุดอ่อน โฉนดชุมชน คือ การเมืองไม่ทำหน้าที่ตัวเอง” แล้วจากนี้ อะไรคือสิ่งท้าทาย ‘รัฐบาลใหม่’ ที่หวังไปให้ถึงฝัน ‘ปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ’

Author

Alternative Text
AUTHOR

พงศ์เมธ ล่องเซ่ง

นักข่าวไม่จำกัดสาย จัดให้ได้ทุกประเด็น เชียร์แมนยู มีลูกเล็กชื่อคีน-คีพ แต่ไม่เคยวีนใคร

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา