ฝ่าอุปสรรคภาษีที่ดิน เดินต่อ ‘โฉนดชุมชน’

‘บ้านคลองโยง’ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม กลายเป็นรูปธรรม การแก้ปัญหาที่ดินให้ประชาชนด้วย ‘โฉนดชุมชน’ พื้นที่แรก ของประเทศไทย มาตั้งแต่ปี 2554

.

จนมาถึงวันนี้ที่โฉนดชุมชน ถูกสั่นคลอนจากความย้อนแย้งของ ‘กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2562’

.

โฉนดชุมชนบ้านคลองโยง กว่า 1,800 ไร่ อยู่ในมือของสหกรณ์ กำลังถูกตีความ เป็นที่ดินแปลงใหญ่ โดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังหลักล้าน ท่ามกลางเสียงทักท้วง ของนักวิชาการ และ ชาวบ้าน ว่า ไม่สอดคล้องตามเจตนารมย์ของกฎหมาย ทั้ง ๆ ที่เป็นพื้นที่จัดการที่ดินรูปแบบพิเศษตามนโยบายรัฐ

.

The Active ชวนฟังมุมมอง ‘อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ’ อดีตนายกรัฐมนตรี เปิดใจในฐานะอดีตรัฐบาล ที่ผลักดันโฉนดชุมชนสำเร็จ ทำไมอดีตนายกฯ จึงเชื่อว่า “จุดอ่อน โฉนดชุมชน คือ การเมืองไม่ทำหน้าที่ตัวเอง” แล้วจากนี้ อะไรคือสิ่งท้าทาย ‘รัฐบาลใหม่’ ที่หวังไปให้ถึงฝัน ‘ปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ’

Author

Alternative Text
AUTHOR

พงศ์เมธ ล่องเซ่ง

นักข่าวไม่จำกัดสาย จัดให้ได้ทุกประเด็น

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา