นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย แนะแก้ปัญหาประมงต้องฟังรอบด้าน

จากกรณีที่เกิดขึ้น ก็มีความเห็นจากตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านและภาคประชาสังคมด้านทรพยากรทางทะเลเพื่อความยั่งยืน

อย่างนายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย ก็มองว่า การที่แกนนำเตรียมจัดตั้งรัฐบาล อย่างพรรคก้าวไกลไปรับฟังเสียงของกลุ่มประมงเมื่อวานนี้เป็นเรื่องปกติที่ควรต้องทำอยู่แล้ว เพราะชัดเจนว่า ที่นั่นก็เป็นฐานเสียงที่สำคัญ

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active