ข้อเสนอรัฐบาลใหม่ ถอนรากคอร์รัปชัน

ทิศทางการคอร์รัปชั่น ที่ไปไกล ติดตามยาก การตรวจสอบที่มีเพียงพอแค่ไหน คุยกันต่อกับ มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ติดตามปัญหาที่มาทุกรัฐบาล

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active