การเมืองไม่นิ่ง กับ ความหวังผลักดันนโยบายภาค ปชช.

เสียงสะท้อนส่วนหนึ่งของภาคประชาชน ที่ขาหนึ่งก็ผลักดันประเด็นในพื้นที่ของตัวเองมานานแล้ว และกำลังตั้งตารอความหวังที่จะได้ขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับรัฐบาลใหม่ แต่อีกด้านภาคประชาชนเอง ก็พยายามเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมออกแบบนโยบายก่อนการเลือกตั้ง โดยคาดหวังภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังการเลือกตั้งด้วย ผ่านเวที Post election ที่ไทยพีบีเอส จับมือกับหลายภาคส่วน ชวนประชาชนมองไปถึงฉากทัศน์อนาคตประเทศที่อยากเห็น รวมทั้งการร่วมกันสร้างนวัตกรรม เพื่อทำให้นโยบายเหล่านั้นนำไปใช้ได้จริง ผ่านกระบวนการ Hack Thailand 2575 ทุกอย่างเสร็จสิ้นลงไปแล้ว ชวนคุณผู้ชมย้อนไปดูกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้น ทำให้เรามองภาพฝันอนาคตที่อยากเห็นได้อย่างไร

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active