มุมมองภาคธุรกิจ ต่างชาติ ต่อความไม่แน่นอนจัดตั้งรัฐบาล

นอกจากคนในสังคมจะรู้สึกไม่แน่นอน ไม่มั่นคงกับกติกาทางการเมืองแล้ว ความไม่แน่นอนในทางการเมืองเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล ก็ยังมีผลกระทบต่อมุมมองทางเศรษฐกิจ และนักลงทุนจากต่างชาติด้วย

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active