ศึกรอบด้านเส้นทาง “พิธา”นั่งนายกฯ I ตรงประเด็น 24 พ.ค. 66

แม้ กกต. จะยังไม่ประกาศผลคะแนนอย่างเป็นทางการ แต่หลังประกาศ MOU พรรคก้าวไกล ก็ยังคงเดินสายทำงานต่อเนื่อง

.

เพื่อทำความเข้าใจกับภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ถึงแนวทางการทำงานของรัฐบาล อย่างที่เคยประกาศไว้ว่า เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพที่สุด

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active