วิเคราะห์โอกาส “รัฐโปร่งใส” ใน MOU จัดตั้งรัฐบาล I ตรงประเด็น 23 พ.ค. 66

ที่ผ่านมา DGA หรือ สำนักงานรัฐบาลดิจิตอล เคยพยายามจัดทำฐานข้อมูลผ่าน Open Government Data of Thailand แต่เมื่อเข้าไปดูก็จะพบว่าข้อมูลอาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมทุกข้อ และบางอย่างยังคงเป็น PDF นำไปใช้ต่อลำบาก

.

คำหนึ่งที่ถูกพูดถึงและนักเก็บข้อมูลชอบ ก็คือ Machine readable format หรือ แนวทางการเก็บข้อมูลที่สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อง่าย​ ข้อดี เช่น 1) ลดเวลา 2) ส่งต่อไฟล์ได้โดยไม่เสียหาย 3) ดูแลรักษาต่อง่าย . แต่อีกด้านหนึ่ง อาจจะมีคำถามว่าถ้าไม่ทำเป็น PDF เอกสารทางราชการ อาจจะถูกปลอมแปลงง่ายขึ้นหรือไม่ แล้วแบบนี้เราจะทำอย่างไร

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active