โมเดล Transition Team หลากหลายประเทศ

ทำไมไทยต้องมี Transition Team คณะทำงานระยะเปลี่ยนผ่าน และคณะทำงานชุดนี้ จะมีบทบาทต่อการเมืองไทยอย่างไร

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active