ไม่ต้องร้องขอ ส.ว. เลือกนายกฯ

“ตอนนี้ประชาชนกำลังอ้อนวอนขอร้อง ส.ว. คำพูดนี้ผิด เพราะประชาชนเป็นเจ้านายของ ส.ว.

.

ดังนั้นสิ่งที่ประชาชนทำจึงเป็นการเรียกร้องให้ฟังเสียงของคนผู้เป็นเจ้านายบ้าง” ฟังความเห็นจาก วิโรจน์ ลักขณาดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กับความหวัง ที่จะเห็น ส.ว. ตัดสินใจลงคะแนนเพื่อธำรงระบบรัฐสภา

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา