นโยบายวายไทย เสียงคนรุ่นใหม่ถึงพรรคการเมือง

อุตสาหกรรมซีรีส์วาย เติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย

.

ถือเป็นผู้นำในการผลิตคอนเทนต์ซีรีส์วายเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย ก็อาจจะได้ ซึ่งสิ่งนี้สามารถสร้างมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1 พันล้านบาท

.

คนรุ่นใหม่ จึงมองว่านี่เป็นโอกาสที่จะสร้างเศรษฐกิจและเม็ดเงินให้เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมนี้ จึงเสนอเป็นนโยบายเพื่อหวังส่งเสียงถึงพรรคการเมืองและรัฐบาลให้เห็นโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจ

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา