“รัฐสภาจำลอง” สู่ความฝัน “คนรุ่นใหม่” เปลี่ยนแปลงสังคม

เวลานี้กลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือ GEN Z เขาตื่นตัวอย่างมากกับการมีส่วนร่วมที่จะสะท้อนประเด็นปัญหาทั้งของตัวเขาเอง และสังคมโดยรวม พร้อมทั้งพยายามจะเรียนรู้วิธีการทำงาน เพื่อนำเสนอแนวทางที่เชื่อว่า อาจจะเป็นวิธีการแก้ไขที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง อย่าง รัฐสภาจำลอง ที่คนรุ่นใหม่จากสถาบันต่าง ๆ จากหลายจังหวัด ต่างชาติพันธุ์ เขามารวมตัวกัน เพื่อขอลองทำหน้าที่ ผู้แทนราษฎร และร่วมกันผลักดัน 2 ร่างกฎหมาย คือ พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ พ.ร.บ.กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active