พรรคการเมือง ในมือแรงงาน

“ขบวนการแรงงาน” เกิดขึ้น เป็นปาก เป็นเสียง ให้กับกลุ่มผู้ใช้แรงงาน มาตั้งแต่อดีต จนปัจจุบัน

.

แต่ความจริงคือหลายข้อเรียกร้อง แทบไม่เคยถูกตอบสนองจากผู้มีอำนาจ ยิ่งในยุคนี้ ที่สภาพการจ้างงานเปลี่ยนไป แรงงานไร้ซึ่งความมั่นคงในอาชีพ ไร้ซึ่งสวัสดิการ

.

การต่อสู้ของขบวนการแรงงาน จึงหยุดอยู่แค่การเรียกร้องบนท้องถนนไม่ได้ แต่ต้องหวังที่จะเดินไปให้ถึงการช่วงชิงอำนาจ ผ่านบทบาท “พรรคการเมือง”

.

เนื่องใน “วันแรงงานแห่งชาติ” ปี 2566… The Active ชวนคุยกับ “มนัส โกศล” และ “สาวิทย์ แก้วหวาน” 2 อดีตผู้นำแรงงาน กับความพยายาม เสนอตัวเป็นทางเลือก ในการเลือกตั้งรอบนี้ พวกเขามั่นใจว่า ไม่มีใครเข้าใจปัญหาแรงงาน มากไปกว่า พรรคการเมืองที่อยู่ในมือของแรงงานอีกแล้ว

Author

Alternative Text
AUTHOR

พงศ์เมธ ล่องเซ่ง

นักข่าวไม่จำกัดสาย จัดให้ได้ทุกประเด็น

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา