บทบาทนักการเมืองหญิงในการหาเสียงเลือกตั้ง

ถ้าเรามาดูข้อมูล ส.ส.หญิงในรอบที่แล้ว จะพบว่า เรามี ส.ส.หญิง 74 คน คิดเป็น 16.6% จาก ส.ส. เวลานั้น 445 คน ขณะที่ ค่าเฉลี่ยทั่วโลกจะอยู่ที่ 26.6%และค่าเฉลี่ย ส.ส. หญิง อาเซียน อยู่ที่ 23.0%

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active