รัฐสภาจำลอง : พื้นที่ลองของคนรุ่นใหม่

การเป็น ส.ส. มันจะยากสักแค่ไหน ?

.

เมื่อคนรุ่นใหม่ไฟแรง ขอลองทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรใน “รัฐสภาจำลอง” จากหลายจังหวัด ต่างชาติพันธุ์ ร่วมกันผลักดัน 2 ร่างกฎหมาย 1) พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2) พ.ร.บ. กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เพื่อหวังวางรากฐานประเทศไทยให้คนทุกวัยได้อยู่ดี กินดี

.

The Active ชวนผู้ชมฟังเสียงจาก “อนาคต” และร่วมออกแบบสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกัน ที่ทำได้ตั้งแต่ “ปัจจุบัน”

Author

Alternative Text
AUTHOR

พีรดนย์ ภาคีเนตร

บัณฑิตจบใหม่คณะสื่อสารฯ ผู้เฝ้าหาเรื่องตลกขบขันในชีวิต แต่พบว่าสิ่งที่ตลกที่สุดคือชีวิตเราเอง

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา