Start Up นโยบายอนาคต I ตรงประเด็น 21 เม.ย. 66

START นโยบายอนาคต พลิกโฉมประเทศ (21 เม.ย.66) #ตรงประเด็น • บทสรุปภารกิจ Hack Thailand 2575 ร่วมออกแบบอนาคต 48 ชั่วโมง 12 นโยบาย ผ่านกระบวนการ Hack ส่งตรงถึงมือ 8 พรรคการเมือง ช็อป ต่อยอด สู่การปฏิบัติจริง สัญญา นักการเมือง บนเวที Hack Thailand 2575 สร้างภาพฝันที่ประชาชนอยากเห็นหลังเลือกตั้งได้จริงแค่ไหน?

เที่ยงวันของคุณ นี่คือช่วงเวลาของความ Active ชวนกันวิเคราะห์ข้อมูลลึก เพื่อหาทางไปต่อ กับ ‘ตรงประเด็น’

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active