ปิดฉาก Hack Thailand 2575 ส่งนโยบายถึงฝ่ายการเมือง

วันสุดท้ายแล้ว สำหรับกิจกรรม Hack Thailand 2575 ที่เปิดให้หลายภาคส่วนระดมสมอง เพื่อร่วมกันออกแบบนโยบาย โมเดลต้นแบบการบริหารจัดการประเทศใน 6 ประเด็นสำคัญ . โดยใช้นวัตกรรมทางสังคม เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ ที่ตรงกับความต้องการประชาชนมากที่สุด โดยผลของการระดมความเห็นตลอด 2 วัน นำมาสู่ข้อเสนอนโยบายโดยประชาชน ที่วันนี้(20 เม.ย. 66) จะมีตัวแทนพรรคการเมืองมาร่วมช็อปนโยบายเหล่านี้ด้วย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงหลังการเลือกตั้ง

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active