จับตาเลือกตั้ง 66 “ไม่ขายฝัน แต่สร้างความเท่าเทียมทางเพศได้จริง”

การทำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเสนอนโยบายต่อพรรคการเมือง อย่างเวที Hack Thailand 2575 ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการเมืองครั้งแรกที่เกิดขึ้น ซึ่งนโยบายที่โอบรับคนทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ก็มีหลายพรรคหาเสียงว่าจะเข้าไปสร้างให้ความเท่าเทียมเกิดขึ้นจริง แต่ท้ายที่สุดรัฐบาลก็ยังไม่สามารถคลอดกฏหมายการสร้างครอบครัวให้กับบุคคลเพศหลากหลายให้เกิดขึ้นจริง แต่เหมือนหลาย ๆ คนก็ยังตั้งความหวังกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ เพราะอะไรคงต้องคุยกับคุณนัยนา สุภาพึ่ง ที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active