Hack Thailand 2575 พลิกโฉมประเทศ สู่ภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง

ตลอดช่วงกว่า 1 เดือนที่ผ่านมา ไทยพีบีเอส ร่วมมือกับหลายภาคส่วน ชวนประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จัดเวทีฟังเสียงสะท้อนภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง หรือ เวที Post Election มาแล้ว 8 เวที จนนำมาสู่ข้อสรุป และสกัดออกมาเป็น 12 หัวข้อสำคัญ เพื่อเข้าสู่กระบวนการสร้างนโยบายให้เกิดขึ้นจริง ผ่านกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่า Hack Thailand 2575 ถือเป็นครั้งแรกของการเลือกตั้ง ที่นำนวัตกรรมเพื่อสังคม มาร่วมกำหนดนโยบาย ขับเคลื่อนประเทศ

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active