นโยบายเพื่อเกษตรกร เลือกตั้ง 66

ปัญหาในภาคการเกษตร ยังเป็นเรื่องใหญ่ที่ถูกหยิบยกมาสะท้อนกันใน เวที Post Election ภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง ของคนภาคเหนือตอนล่าง ที่ จ.พิษณุโลก ทำไมพวกเขาจึงให้น้ำหนักกับเรื่องนี้ และปัญหาภาคการเกษตรเชื่อมโยงกับมิติต่าง ๆ อย่างไร

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active