เยอรมนี กว่าจะมีประชาธิปไตย ในเมืองเบียร์

สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เยอรมนี มีระบบการปกครองแบบ “รัฐบาลผสม”

.

ทำให้ในวันนี้ เยอรมนีกลายเป็นตัวอย่างของประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมือง และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

.

The Active ชวนส่องประวัติศาสตร์ ทัวร์เมืองเบอร์ลิน เรียนรู้ประชาธิปไตย สูดกลิ่นความเจริญ

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา