บทสรุป Post Election ประกอบภาพฝัน สู่นโยบายที่อยากเห็น

สำหรับ 8 เวที Post Election ซึ่งจัดกันมาทั่วทุกภูมิภาค และตรงประเด็นเรานำเสนอการมาอย่างต่อเนื่อง อย่างที่บอกว่า การรับฟังเสียงสะท้อน เพื่อมองภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง มีทีมวิชาการมาร่วมทำงานด้วย และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากทุกเวที สรุปออกมาเป็นภาพฉากทัศน์ประเทศไทย 3 ภาพ ซึ่งทีมออกแบบได้แปลงข้อมูลที่เป็นตัวอักษรให้กลายเป็นภาพต้นไม้

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active