“พีมูฟ” เดินสายพบพรรคการเมือง ชูแก้ปัญหาที่ดิน คุณภาพชีวิต

เลือกตั้งปีนี้มีคำถามเยอะเรื่องนโยบายไหนทำได้จริง นโยบายไหนเป็นแค่ประชานิยม แต่นโยบายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัจจัย 4 อย่างเรื่องการกระจายการถือครองที่ดิน ที่อยู่อาศัย แทบไม่มีพรรคไหนลงรายละเอียดมากนัก จนกระทั่ง เครือข่ายพีมูฟ ออกมาเคลื่อนไหวทวงถามพรรคการเมืองต่าง ๆ

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active