Post Election ชายแดนใต้ ภาพอนาคตที่อยากเห็น

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ไทยพีบีเอส ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดเวที Post Election ภาพอนาคตหลังเลือกตั้งขึ้น เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้คนที่จังหวัดชายแดนใต้ ถึงภาพฝันอนาคต หลังการเลือกตั้ง และอีก 10 ข้างหน้า ที่พวกเขาอยากเห็นร่วมกัน

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active