“สัญญารอมฎอน” หลักประกันนโยบาย พลิกการเมืองชายแดนใต้

ประชาชน ปรับแนวคิดขับเคลื่อนการเมืองสร้างสรรค์ เพื่อให้ภาพอนาคตหลังเลือกตั้งเป็นจริงกันแล้ว คำถามคือ จนถึงตอนนี้นักการเมือง พรรคการเมือง เปลี่ยนอะไรบ้างหรือไม่ แล้วอะไรจะเป็นหลักประกัน ว่า สิ่งที่พูด ที่นำเสนอผ่านนโยบาย จะทำได้จริง จนนำไปสู่แนวคิดของ “รศ.เอกรินทร์ ต่วนศิริ คณะรัฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่อยากให้ใช้โอกาสช่วงเดือนรอมฎอน สร้างพันธะสัญญา กับนักการเมือง พรรคการเมือง ว่าจากนี้นโยบายต้องไม่ขายฝัน ต้องทำได้จริง ซึ่งนี่เรียกแนวคิดนี้ว่า “สัญญารอมฎอน”

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active