“วาร์ตานี” สื่อคนรุ่นใหม่ชายแดนใต้ จุดเชื่อม “การเมือง ประชาชน”

ประเด็น “ความมั่นคง” ถูกให้ความสำคัญอย่างมากในพื้นที่ชายแดนใต้ ทั้งยังมีเสียงเรียกร้อง ให้หน่วยงานความมั่นคงปรับเปลี่ยนบทบาท ใช้การเมือง นำการทหาร ประเด็นนี้ผู้คนในพื้นที่ ก็พยายามสื่อสารมาตลอด การเลือกตั้งครั้งนี้ผู้คนในพื้นที่ชายแดนใต้ จึงคาดหวังมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่พยายามใช้ช่องทางในโซเซียลมีเดีย สื่อสาร ทำความเข้าใจกับผู้คน อย่าง “สำนักสื่อวาร์ตานี” กับความพยายามใช้สื่อเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ไปสู่อนาคตที่พวกเขาอยากเห็น ซึ่งก็หวังว่าจะมีจุดเริ่มต้นจากการเลือกตั้งครั้งนี้

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active