ศักยภาพ-ข้อจำกัดภาคอีสาน

ผ่านมาครึ่งทางแล้วสำหรับการจัดเวทีรับฟังเสียงของประชาชนทั่วทุกภูมิภาค เพื่อกำหนดอนาคตประเทศไทยร่วมกัน การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมสะท้อนความต้องการของพวกเขา ผ่านโจทย์คำถามที่ต้องการชวนคิดถึงอนาคตที่พวกเขาอยากให้เป็น นโยบายที่ดีไม่ใช่แค่พรรคการเมืองเท่านั้นที่จะเป็นผู้กำหนด แต่เราในฐานะเจ้าของสิทธิ์สามารถส่งเสียง เพื่อส่วนร่วมทางการเมืองที่แท้จริง ชวนติดตามเวที Post Election ที่ภาคอีสาน ซึ่งเราจัดขึ้นทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งนี้จัดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนไปไล่เรียงรายละเอียดเสียงประชาชนที่เกิดขึ้น อยากชวนคุณผู้ชมทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของภาคอีสานกันก่อน

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active