ความหวัง ภาพอนาคตคน(จน)ภาคอีสาน

ถ้าความยากจนนิยามที่ตัวรายได้ และครอบคลุมถึงการเข้าถึงสวัดิการของรัฐ และต้นทุนของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน ที่อยู่อาศัย คุณตาสมบูรณ์ ถือว่าเป็นคนจนตามนิยามนี้เลย ลองเอาคำถามที่ว่า อีก 10 ปีข้างหน้าคุณตาอยากเห็นอนาคตของประเทศนี้ หน้าตาเป็นแบบไหน ลองไปฟังคำตอบพร้อมกัน

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active