เสียงสะท้อนคนอีสานกับภาพอนาคตที่อยากเห็น

การฟังเสียงคนภาคอีสาน เพื่อกำหนดอนาคตของประเทศ ที่พวกเขาอยากเห็น ผ่านโจทย์คำถามที่ว่า “10 ปีข้างหน้า คนอีสานอยากเห็นพื้นที่ของพวกเขาเป็นอย่างไร ในเวที Post Election จ.อุบลราชธานี ยังได้ชวนคิดถกเถียง ครอบคลุม ในทุกมิติ เพื่อดึงเอาความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม ออกมาผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ ลองดูกันว่า กระบวนการที่เกิดขึ้น ทำให้ได้เสียงสะท้อนของคนอีสานในเรื่องไหนบ้าง

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active