ย้อนนวัตกรรม Hack BKK

ไม่เพียงแค่การรับฟังความเห็นเพื่อผลิตนโยบายมาพัฒนาประเทศ แต่ยังใช้กระบวนการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นได้จริง หนึ่งในเครื่องมือที่พูดไปเมื่อสักครู่ คือ เรื่องของ Hackathon ที่ทำให้ได้นวัตกรรมใหม่ ๆ มาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ คงต้องบอกว่าไม่ใช่มีแค่ที่ไต้หวัน บ้านเราก็ประยุกต์กระบวนการนี้มาใช้แล้วด้วย

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active