ภาวะเจ็บป่วยคนสูงวัย ปัจจัยเสี่ยงระบบสุขภาพในอนาคต

แม้ปัจจุบันเราจะมีสิทธิ์บัตรทอง ที่ต่อเนื่องมาจากนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ที่ทำให้ผู้มีสิทธิสามารถเข้ารับการรักษาอย่างถ้วนหน้าแล้ว แต่ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย อาจทำให้เราต้องวางแผนรับมือกับอนาคต เช่น การเข้าสู่สังคมสูงวัย อัตราการเกิดน้อยลง บริบทสังคมเมืองที่เปลี่ยนไป พาไปดู ครอบครัวหนึ่ง เป็น 2 พี่น้องสูงวัย ที่อาศัยอยู่ตามลำพังที่ย่านบางแค ไม่มีลูกหลาน ถ้าไม่มีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือ พวกเข้าก็อาจเข้าไม่ถึงบริการด้านสุขภาพ

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active