ท่าที ส.ว.กับข้อเสนอ ‘สัญญาประชาคม ส.ว.’

หลายฝ่ายมองว่า ส.ว.คือ เงื่อนไขส่วนหนึ่งที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้ง และมีข้อเสนอจาก อ.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ส.ว.ทำ “สัญญาประชาคม” . แต่สำหรับ ส.ว.เอง เขาก็มองว่า เขาก็ต้องรับผิดชอบกับบทบาทตามรัฐธรรมนูญ และหากต้องมีสัญญาประชาคม ทำไมต้องทำเฉพาะ ส.ว.เท่านั้น

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active