“คนรุ่นใหม่” ข้อต่อร่วมกำหนดอนาคตภาคใต้

อนาคต 10 ปีข้างหน้า กลุ่มคนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่อยู่ในวัย 15-40 ปีตอนนี้

.

ในเวที Post Election ภาพอนาคตหลังการเลือกตั้ง ที่มีตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ ในภาคใต้ จึงสะท้อนและเห็นตรงกันว่า “คนรุ่นใหม่” ถือเป็นความหวังและข้อต่อสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ด้านต่าง ๆ ในอีก 10 ปีข้างหน้า และถึงเวลาที่จะต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังในการสนับสนุนคนกลุ่มนี้ และเริ่มเห็นความหวัง เพราะคนรุ่นใหม่บางส่วนกลับคืนถิ่น

.

The Active ชวนไปติดตามเรื่องราวเยาวชนคืนถิ่นจังหวัดพัทลุง ที่มีบทบาทสำคัญต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาชุมชนหลายด้าน โดยเฉพาะภาพใหญ่ของภาคใต้ที่พื้นที่ส่วนใหญ่และคนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตร

Author

Alternative Text
AUTHOR

ทัศนีย์ ประกอบบุญ

นักข่าวสายลุย เกาะติดประเด็นแล้วไม่มีปล่อย รักการเดินทาง หลงรักศิลปะบนรองเท้า และชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา