ปลดชนวนความขัดแย้ง หลังเลือกตั้ง

การเลือกตั้ง 66 ภายใต้บริบทแบ่งขั้ว แยกข้าง ทำให้ยังมองเห็นสัญญาณอันตรายว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่ ความขัดแย้งหลังการเลือกตั้ง (Post-Election Conflict)

.

โดยเฉพาะจากปัจจัยสำคัญอย่าง ส.ว. ที่จะเข้ามามีบทบาทในการร่วมเลือกผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี ​แล้วอะไรคือทางออก

.

ฟังมุมมอง ‘ศ.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์’ วิเคราะห์แนวทางป้องกัน ‘ความขัดแย้งหลังการเลือกตั้ง’ด้วยการทำสัญญาประชาคม ส.ว.

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active

Alternative Text
VIDEO EDITOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active