ยุบสภา เกมการเมืองก่อนเลือกตั้ง 66

ประวัติศาสตร์การเมืองไทย มียุบสภา ถึง 13 ครั้ง

.

นักรัฐศาสตร์ มองว่ายุบสภา ครั้งนี้เป็นเกมการเมือง ที่พรรครัฐบาลชิงความได้เปรียบ ดึง ส.ส. ที่มีฐานเสียงมารวมอยู่ในพรรคการเมืองแบบเก่า ๆ จึงน่าสนใจว่าเลือกตั้ง 66 จะเห็นโฉมหน้ารัฐบาลเปลี่ยนไปบ้างหรือไม่ ?

.

The Active สัมภาษณ์ พิเศษ รศ.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา