บทบาทเยาวชนในสภา กทม. กับนโยบายของคนรุ่นใหม่

ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วม มีความรู้ ไอเดีย และลงมือทำ แต่ยังไม่สามารถทำเป็นในระดับนโยบายได้

.

กทม. ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จึงได้ระดมความคิดออกแบบสภาเมืองคนรุ่นใหม่

.

เปิดพื้นที่ ฟังความเห็น ได้ลงมือทำ ทดลองแก้ปัญหาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง และผลักดันข้อเสนอ สู่การรับนโยบายและการปฏิบัติจริง

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา