คืนสิทธิประกันตัว ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

Active Talk (2 ก.พ. 2566)

ทุกคนควรได้รับสิทธิประกันตัว และถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ แม้ว่าสิทธิในการประกันตัวจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน แต่สิทธิดังกล่าวก็สามารถถูกจำกัดหรือยกเว้นได้

จาก กรณี #แบมตะวัน  เรียกร้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม  ต้องทำอย่างไรให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและลดความเหลื่อมล้ำ

มองปรากฎการณ์สู่การหาทางออกกับ ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

ดำเนินรายการโดย ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้