แบม-ตะวัน อดอาหาร กับข้อเรียกร้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ข้อเรียกร้องที่ไม่เกินจริง !

.

ผศ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ มธ. ชวนมองไกลกว่า ปรากฎการณ์-อดอาหาร (Hunger strike) ทั้งแง่ของการให้อำนาจตำรวจตั้งข้อกล่าวหา ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และบทบาทศาล-กระบวนยุติธรรม ต่อสิทธิการประกันตัว…

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา