ปลูกฝัง “วิชาการเงิน” ความหวังอิสรภาพ ชีวิตคนไทยปลอดหนี้

ข้อจำกัดและวังวนที่เข้าสู่กับดักหนี้ของคนที่มีรายได้ไม่มั่นคงแน่นอน

แม้จะมีความพยายามช่วยเหลือกันเองในกลุ่ม ด้วยการตั้งเป็นกองทุนหมุนเวียน แต่ก็มีความไม่แน่นอนว่าจะไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ เช่นเดียวกับอีกหลายคนที่เป็นหนี้ แล้วพยายามจะหาทางปลดหนี้ โปะหนี้ แต่หลายวิธีไม่ยั่งยืนและหนี้ไม่หมด การปลดหนี้ให้ยั่งยืนจึงเป็นอีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ ที่ผู้เชี่ยวชาญหลายภาคส่วนพยายามที่จะระดมหาทางออกและพยายามออกมาตรการช่วยเหลือ มีหลายช่องทางที่ลูกหนี้ควรรู้จัก

ติดตามรับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active