12 มาตรา ร่าง รธน. แก้ไขเพิ่มเติม หวังปลดล็อกท้องถิ่น

ภายใต้การพัฒนาท้องถิ่น ที่ขาดการสนับสนุนจากส่วนกลาง ท้องถิ่นหลายแห่ง โดยมี อาจสามารถ เป็นต้น ก็สามารถที่จะจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนได้

.

แต่ผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เห็นว่า หากสามารถปลดล็อกข้อจำกัดได้ ก็เชื่อว่าจะยิ่งเป็นผลดีต่อประชาชนและการบริหารจัดการท้องถิ่น

.

ชวนคุณผู้ชมมาดูกันว่า ใน 12 มาตรา ที่จะมีการแก้ไขในครั้งนี้ เกี่ยวกับอะไรบ้าง

.

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active