ทลายข้อจำกัดพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยบทบาทผู้นำท้องถิ่น

ข้อสังเกตเรื่องความไม่คืบหน้าของการกระจายอำนาจ ที่กระทบกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ ต.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

.

ที่นั่นมีปัญหาเรื่องน้ำประปาที่ไม่ได้คุณภาพ อย่าพูดถึงน้ำประปาดื่มได้เลย แม้แต่ใช้อุปโภคก็ยังเป็นปัญหา

.

แต่ผู้บริหารท้องถิ่นได้พยายามทลายข้อจำกัดอย่างเรื่องงบประมาณไปได้ แต่พวกเขาก็เห็นว่า หากมีการปลดล็อกท้องถิ่นมากขึ้น ทั้งเรื่องอำนาจ คน และงบประมาณ จะทำให้การพัฒนาท้องถิ่น เดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

.

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active