วิเคราะห์ “สื่อ สาร” พรรคการเมือง นโยบายสู่ประชาชน

สิ่งที่คนส่วนใหญ่ติดตามการนำเสนอทางการเมืองมากที่สุด

.

คิดว่า เป็นบนโลกออนไลน์ ว่า สส.คนนั้น คนนี้พูดเรื่องอะไรบ้าง ตรงกับที่เราสนใจหรือไม่ หรือพรรคการเมืองในใจเรา เค้ากำลังให้ความสำคัญกับเรื่องอะไร

.

ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอน มีกลุ่มผู้ประกอบการด้านข้อมูล ที่ชื่อว่า WeVis เค้าจัดทำข้อมูลชื่อว่า Politics on Social หรือ ส่องเพจพรรคการเมือง ว่าสื่อสารอย่างไรบนโลกออนไลน์

.

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active