พรรคการเมืองร่วมเวทีสื่อสารถึงคนรุ่นใหม่

มาดูอีกรูปแบบหนึ่งกันบ้าง เป็นการนำเสนอตัวตนและสิ่งที่พรรคอยากทำ ต่อประชาชน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

.

มีโอกาสไปจัดเวทีเสวนา ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขาเชิญพรรคการเมืองมาเข้าร่วมเหมือนกัน ซึ่งมีน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา มาร่วมฟังจำนวนมาก

.

นี่ยังคงเป็นพื้นที่สำคัญ ของการสื่อสาร ที่ตอนนี้หลายพรรคพยายามทำให้เกิดผลต่อการเลือกตั้งที่จะถึง ว่าสิ่งที่เขาสื่อสารกัน มีอะไรบ้าง

.

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active