เพิ่มอำนาจผู้ว่าฯ ขจัดความยากจน ?

เพิ่มอำนาจผู้ว่าฯ ขจัดความยากจน ?

.

ความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณที่ลงไปในแต่ละจังหวัด อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จังหวัดที่จนอยู่แล้ว จนหนักเข้าไปอีก

.

พ.ร.ฎ.การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ที่เพิ่งประกาศใช้นี้ เพิ่มอำนาจให้ “ผู้ว่าราชการจังหวัด” ควบคุมการใช้งบประมาณในจังหวัด ให้สอดคล้องกับการพัฒนาในแต่ละพื้นที่

.

กฎหมายฉบับนี้ จะอุดช่องว่างการใช้งบประมาณ ให้ตอบสนองต่อการแก้ปัญหา และขจัดความยากจนได้หรือไม่

.

The Active วิเคราะห์เรื่องนี้ กับ รศ.ตระกูล มีชัย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับข้อเสนอ จังหวัดนำร่อง กึ่ง “ภูมิภาค” กึ่ง “จัดการตนเอง”

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา