ย้อนดูปฏิกริยาสังคมต่อการใช้ความรุนแรงกับผู้เห็นต่าง

เห็นต่าง แต่คุยกันได้ ไม่นำไปสู่ความขัดแย้ง

.

หลังเกิดกรณีทำร้ายร่างกาย กับผู้ที่เห็นต่างกัน ซึ่งนี่ก็ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในบ้านเรา

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active