อนาคตไทยบนความขัดแย้ง

อนาคตในอีก 5 ปีข้างหน้า สังคมไทยจะดีขึ้นหรือไม่ ?

ขณะที่บางคู่แม้จะจบการพูดคุยบนเวทีไปแล้ว ลงเวทีไป ก็ยังไม่เข้าใจ แต่ก็ยังพยายามทำความเข้าใจกัน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active