เสียงสะท้อนจากคนที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมThailand Talks 2021

ปัญหาที่พบในสังคมไทย เรายังเจอวิกฤตระหว่างวัย ของคนรุ่นใหม่และผู้ใหญ่ในสังคม เพราะ เมื่อมองมิติเชิงเศรษฐกิจและการเมือง คนสองรุ่น คือ คนที่อายุต่ำกว่า 25 ปี และคนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปจะต่างกันมาก

กลุ่มหนึ่งเจอความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสูง อีกกลุ่มเกิดมาในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ และในทางการเมือง กลุ่มหนึ่งพบเจอการเมืองที่สงบ ไร้ปัญหา แต่อีกกลุ่มเติบโตท่ามกลางการต่อสู้ทางการเมือง จึงทำให้ความคาดหวังและมุมมองในแต่ละเรื่องต่างกัน จึงยากที่จะสร้างความเข้าใจร่วมกันได้ แต่สุดท้ายเราก็จำเป็นต้องหากลไกบางอย่างให้พวกเขาได้คุยกัน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active