รู้จักปรัชญา “การฟัง” ของเยอรมนี

“ฟัง” ให้เข้าใจ ไม่ใช่เห็นด้วย คือ ปรัชญาการฟังแบบเยอรมัน ที่ ‘อิทธิณัฐ สีบุญเรือง’ กระบวนกรชวนคุยกับคนเห็นต่างใน Thailand Talks #เห็นต่างคุยกันได้ ค่อย ๆ อธิบายรายละเอียดในคลิปนี้


9 นาที ชวนเปิดใจ ทำความรู้จักทักษะการพูด ฟัง และทำความเข้าใจ หากต้องคุยกับคนแปลกหน้า และเหตุผลว่าทำไมเราต้องคุยกับคนเห็นต่าง ก่อนการสนทนาจริงในวันที่ 24 กันยายน นี้

.

📌 รู้จักอิทธิณัฐให้มากขึ้น จากบทสัมภาษณ์ “ฟัง” ให้เข้าใจ ไม่ใช่เห็นด้วย: รู้จักปรัชญาการฟังแบบเยอรมัน https://theactive.net/read/ittinats-interview/

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศุภชัย เกศการุณกุล

เป็นช่างภาพพอร์ทเทรต เขียนความเรียงและสัมภาษณ์เพื่อเล่าเรื่องที่ภาพถ่ายทําไม่ได้ และต่อมาทําสารคดีภาพเคลื่อนไหว เพราะอยากได้ยินน้ําเสียงของผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม