คนเห็นต่าง คุยกันยาก แต่ไม่ได้หมายความว่าจะคุยกันไม่ได้

‘วีร์ วีรพร’ เคยโลดแล่นอยู่ในแวดวงคนดนตรี สู่ผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟิกดีไซน์ ที่วันนี้ลุกขึ้นมาตั้งคำถามกับความเห็นต่างจากบางประเด็นที่เขามองว่าเป็น “ข้อยกเว้น”

การแลกเปลี่ยนกับเพื่อนต่างชาติ ทำให้เขารู้ว่าหากสังคมไทยจะเดินไปข้างหน้าท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย “การพูดคุย” จะเป็นอาวุธสำคัญในการต่อสู่กับความขัดแย้ง
.
📌 อ่านบทสัมภาษณ์ “หากรัฐสำเร็จในการทำให้กลัว อะไรทำให้อยากคุยกับคนเห็นต่าง?” https://theactive.net/read/weev-interview/
.
ฟัง “คนต่าง”
ฟัง “ความต่าง”
The Listening

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศุภชัย เกศการุณกุล

เป็นช่างภาพพอร์ทเทรต เขียนความเรียงและสัมภาษณ์เพื่อเล่าเรื่องที่ภาพถ่ายทําไม่ได้ และต่อมาทําสารคดีภาพเคลื่อนไหว เพราะอยากได้ยินน้ําเสียงของผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม